نام پدر:مهدی                    

تاریخ تولد:2/4/1344

 تاریخ شهادت:13/8/1362

 محل شهادت:عملیات والفجر 4      

 نحوه شهادت:اصابت تیر به پیشانی         

  زندگی نامه شهید بابک محمدی سلیمانی


 

وی سی پنل - پارسی کیوت